कोभिड़ 19 रोग विरुद्ध भेरोसेलको दोस्रो मात्र खोप सम्बन्धी सूचना ।