लम्पी स्किन रोगको नि:शुल्क भेक्सिन सम्बन्धी सूचना ।