हंसपुर नगरपालिका को नव निर्मित कार्यालय भवनको पुजा आर्चना