हंसपुर नगरपालिका द्वारा जेष्ठ नागरिक, असाहाय, विपन्न तथा एकल महिलाहरु लाई कम्बल वितरण कार्यक्रम वडा नं १ स्थित