समाचार

औषधि उपचारको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
Hanspur Nagarpalika E-Bid
कोभिड अस्पतालको विज्ञापान स्वास्थ्य सेवा सूची र परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको वारे ।
प्राविधिक सहायक लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
बजेट व्यक्तव्य
बजेट व्यक्तव्य २०८०।८१
नितिहरु २०८०।८१
सुचना तथा समाचार
सुचना
सुचना
आ व २०७५।७६ को नीति बजेट तथा कार्यक्रम
आ.व.२०८१।०८१ को बजेट
दरबन्दी तेरिज
आय व्यय २०७६।७७
सुचना
सुचना
सुचना
सुचना
सुचना
सुचना
सुचना
सर्शत बजेट
आन्तरिक स्रोत अनुमान
बजेट व्यक्तव्य २०७६।७७
सहकारी विवरण
नितिहरु २०७७।७८
आर्थिक ऐन २०७७
बजेट व्यक्तव्य
सुचना
आय स्रोत
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु

सुचना तथा समाचार

दस्तावेज: 

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ९    
जनसंख्या: ३९,१४५
क्षेत्रफल: ४८.७१ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: मानसिंपट्टी (६-९), बघचौडा, हँसपुर कठपुल्ला, सुगानिकास, झटियाही, नौवाखोर पर्साही, सुगामधुकरही र सोनिगामा गा.वि.स.

Pages